Tanáraink

Kánitsch Tamás

gyakorlati oktatásvezető és faipari munkaközösség-vezető

1996 óta dolgozom az iskolában. Feladatom a központi tanműhely működésének irányítása, kapcsolattartás a külső gyakorló helyekkel, valamint a faipari munkaközösség szakmai elméleti és gyakorlati munkájának irányítása. Tanárként az asztalos és a technikus tanulókat is tanítom a faipari CNC gépek kezelésére, faipari termékek gyártásának műszaki előkészítésére.

Folcz Tóbiás

faipari szakoktató

2001 óta tanítok iskolánkban. Elsősorban asztalos és faipari technikus diákok számára tartok szakmai gyakorlati órákat. CNC megmunkáló központ programozásával és üzemeltetésével, valamint a faipari tanműhely megrendeléseivel is foglalkozom. Fotóművészként részt veszek az iskola életének dokumentálásában, arculatának és megjelenéseinek alakításában, valamint szakmai és művészeti kiállítások lebonyolításában. Diákjaim számára szakmánk kivételes sokszínűségét és a benne rejlő kreativitási lehetőséget próbálom kiemelni.

Hauch Tamás

faipari szakoktató, bútorasztalos mester

Volt iskolámban 2008 óta veszek rész a diákok nevelésében, tanításában. Főként asztalos, faipari technikus és épületasztalos tanulók számára tartok szakmai és elméleti órákat. Diákjaim több éve vesznek részt sikeresen szakmai versenyeken. Sok éve kutatom az asztalos szakma múltját, hagyományait. Igyekszem tanítványaimnak olyan tudást "adni", amely sokrétűen alkalmazható a szakma területein kívül is. Egyéb kedvenc elfoglaltságaim: filmek, sportlövészet, túrázás, IT, D.I.Y., fényképezés, filmezés.

Hegedüs Péter

szaktanár

2003 óta tanítok és vagyok tagja faipari munkaközösségünknek. Asztalos és faipari technikus tanulóinkat, szakmai elméleti órákon, igyekszem a műszaki rajzolás, a faanyagismeret, vagy épp a bútortervezés és gyártás titkaiba beavatni. Óráimon emellett kárpitosiparral, gazdasági-szervezési ismeretekkel, és számítógépes tervezéssel (AutoCAD) is találkoznak diákjaim. Évente a végzős technikus tanulóknak tanulmányutat szervezek, aminek keretében megismerkedhetnek régiónk jelentősebb faipari üzemeivel.

Major Zsolt

faipari mérnöktanár

1986 óta dolgozom az iskolában. Asztalos szakmunkás-, faipari technikus tanulóknak tanítok elsősorban faipari szakrajz, technológia és anyagismeret tantárgyakat. Elsődleges feladatomnak tartom a tanulók vizsgákra és versenyekre való felkészítését. Osztályfőnökként próbálok sikerorientált, életrevaló tanulókat nevelni és jó közösségeket kovácsolni.

Ormos András

faipari szakoktató

2007 óta tanítok az iskolában. Leendő asztalosok és faipari technikusok számára tartok gyakorlati foglalkozásokat. Oktatok és vizsgáztatok az asztalosmester képzési tanfolyamokon. Részt veszek külföldi tanulmányutak pályázatainak megírásában, szervezésében, lebonyolításában.